Coaching en training

Organisaties hebben ambities.

 

Vaak worden die vertaald naar te realiseren doelstellingen: commerciëler, ondernemender, klantgerichter, zakelijker en ga zo maar door. Die doelstellingen vragen iets van de mensen in de organisatie. Als individu of als collectief. Niet zelden wordt ander gedrag verlangd. Met (executive) coaching ondersteunen wij individuen bij het zich eigen maken van nieuwe inzichten, gedragsrepertoire en vaardigheden. In trainingen en werkconferenties werken wij aan teamontwikkeling.

Bij coaching is de inzet om gezamenlijk te werken aan een verbreding van het gedrags- en handelingsrepertoire gericht op effectiever en bevredigender functioneren, zowel voor betrokkene als voor de organisatie. Veel voorkomende thema’s in onze praktijk:

  • Omgaan met macht en hiërarchie
  • Grensstelling en zelfvertrouwen
  • Passie en overtuigingskracht
  • Leiderschap
  • Adviesvaardigheden

Executive coaching richt zich uitsluitend op directieleden, leden van Colleges en Raden van Bestuur en leden van Raden van Commissarissen en Toezicht. In confronterende en inspirerende ontmoetingen wordt gereflecteerd op thema’s als eigentijds en effectief toezicht, performance van de organisatie, relaties tussen bestuurders en toezichthouders en effectief leiderschap.

In trainingen staan individueel gedrag, organisatiegedrag en groepsdynamiek centraal. De thema’s zijn uiteenlopend: managementvaardigheden, adviesvaardigheden, verbetering van de teamperformance, politieke sensitiviteit, macht/invloed/beïnvloeden. Onderliggend gaat het vaak om werken aan persoonlijke autonomie, verantwoordelijkheid nemen, contextmanagement en verbreding van het interventierepertoire.

Iets voor u?

Jacques Heldoorn & Mirjam Smit zijn hierin gespecialiseerd. U kunt vrijblijvend contact opnemen als u meer te weten wilt komen over Coaching en training!