Assessment en development centers

Organisaties maken bij selectie- en ontwikkelingsvragen veelvuldig gebruik van het instrument assessment of development center.

 

Heeredwinger Advies is op dit punt graag uw partner. Organisaties en medewerkers hebben recht op een aanpak die zich kenmerkt door zorgvuldigheid en heldere advisering, waarmee beide partijen goed uit de voeten kunnen. Dat uitgangspunt heeft consequenties voor de werkwijze:

  • Het is ondoenlijk onderzoek te doen zonder de context te kennen. Heeredwinger zal zich altijd verdiepen in de achtergrond van de selectie- of ontwikkelingsvraag.
  • Het deelnemen aan een assessment of development center moet voor betrokkene een plezierige en verrijkende ervaring zijn. Het gaat om een gelijkwaardige en inspirerende ontmoeting.
  • Betrokkene heeft invloed op de programmering van de dag alsook op de uiteindelijke advisering. De rapportage is gebaseerd op interviews, simulaties, persoonlijkheidsonderzoek en de interactie tussen betrokkene en assessoren.

Heeredwinger Advies besteedt veel aandacht aan de onderzoeksdag. Vooraf vult betrokkene thuis enkele vragenlijsten in. De dag zelf bestaat uit een langdurig interview met twee consultants, het oefenen in uiteenlopende simulaties en meerdere nabesprekingen (na het interview, na de simulaties en aan het einde van de onderzoeksdag).
Assessen is bij Heeredwinger Advies veel meer dan het afnemen van gestandaardiseerde testen.

Bij alle onderzoeksvragen gelden de volgende richtlijnen:

  • Een intake vindt plaats binnen 3 werkdagen
  • Rapportages verschijnen binnen 5 werkdagen
  • Heeredwinger Advies werkt met een vast team psychologen/consultants
  • Wij werken volgens de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Iets voor u?

Mirjam Smit is hierin gespecialiseerd. U kunt vrijblijvend contact opnemen als u meer te weten wilt komen over Assessment en development centers!