Curriculum Vitae

Graag geven wij u enkele adviezen over het opstellen van uw curriculum vitae. Waar halen wij onze wijsheid vandaan? Als bureau moeten wij regelmatig zelf een voorselectie doen aan de hand van brieven en curricula en vaak kijken wij ook in de keuken mee bij organisaties hoe zij het doen. Dat heeft ons door de jaren heen wel iets geleerd en die kennis delen we graag met u.

  • Uw curriculum is er eerder dan dat u er bent. Dat betekent dat de ontvanger zich een beeld vormt aan de hand van de door u verstrekte, schriftelijke gegevens. Voorkom dat u beelden oproept die u niet beoogt op te roepen. Zet dus nauwkeurige regie op ieder detail van uw curriculum vitae.
  • Geef de lezer comfort. U mag er niet van uitgaan dat de lezer uw context meteen begrijpt. Schets vanuit overzicht, dus van groot naar klein; voorkom afkortingen; gebruik geen bedrijfsspecifieke noties en kopieer geen functiebeschrijvingen.
  • Indien u het nodig vindt om een foto te gebruiken, doe dat dan professioneel. Geen vakantiekiekjes of prenten die thuishoren in de archieven van het justitieel apparaat. Ontvangers kunnen op dit punt heel gevoelig zijn.
  • Vrijwel ieder curriculum vitae begint met een schets van de persoonskenmerken van de steller. Tien tegen een dat daar het woord ‘verbinder’ in voorkomt. Ons advies: laat de feiten spreken en wees terughoudend met een blik in uw persoonlijkheid. Kunt u de drang niet weerstaan, formuleer dan onderscheidend en vermeld uw ambitie.
  • Zet uw opleidingen niet op de laatste pagina. Het maakt de ontvanger alert.