Werving en selectie

Vanaf 1999 vervullen wij – vaak complexe – toezichthoudende-, directie-, management- en stafposities in Noord-Nederland.

 

Bij ‘vervulde vacatures’ staan onze opdrachtgevers vermeld en krijgt u een beeld van de posities. Wij doen ons werk op dit punt vanuit de overtuiging dat bemensing van posities een hoge vorm van organisatieontwikkeling is. Die opvatting heeft consequenties voor de wijze waarop wij werken:

  • Kennis van branches en organisaties is onontbeerlijk. Heeredwinger Advies is bij uitstek thuis in het onderwijs (primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs), in de zorg (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg), in de welzijnssector, in de overheid, in het publiek-private domein en in de zakelijke dienstverlening.
  • Bij elke vacature maken wij een gedegen analyse van de positie en de context door onderzoek en interviews. De uitkomsten worden vertaald naar een duidelijk wervingsprofiel dat geïnteresseerden een goed inzicht geeft in de voorliggende opgaven.
  • Op basis van ons vooronderzoek adviseren wij de opdrachtgever over de meest wenselijke architectuur van het selectieproces. Waar nodig worden commissies door ons getraind in het voeren van gesprekken. Wij besteden veel aandacht aan het verwerven van draagvlak.
  • Bij de werving van kandidaten maken wij, al dan niet gecombineerd, gebruik van drie technieken: file search (het scannen van onze bestanden en netwerken), media search (gebruik maken van sociale media en dagbladen) en executive search (het actief zoeken en benaderen van gekwalificeerde kandidatuur). Deze laatste techniek is succesvol gebleken bij het merendeel van de vacatures die wij vervuld hebben.
  • In het proces van voorselectie zien wij kandidaten in meerdere ronden. Uiteindelijk presenteren wij een short list en leggen wij verantwoording af over proces, procedure en uiteindelijke voordracht.
  • Als ambassadeur van de opdrachtgevende organisatie streven wij naar een uiterst zorgvuldige procesgang. Wij nemen uiteraard de volledige logistiek van de procedure voor onze rekening.
  • Wij zijn in staat om posities snel te vervullen zonder dat de noodzakelijke zorgvuldigheid geweld wordt aangedaan.

Iets voor u?

Jacques Heldoorn is hierin gespecialiseerd. U kunt vrijblijvend contact opnemen als u meer te weten wilt komen over Werving en selectie!