werkkamer

Carrière-ontwikkeling

Wij ondersteunen u graag bij het vormgeven van uw carrière. Mensen komen bij ons met, in essentie, twee vragen:

 

 • Wat zou mijn volgende stap kunnen zijn?
 • Hoe kan Heeredwinger Advies mij behulpzaam zijn bij het vinden van een nieuwe baan?

 

Voor beide vragen hebben wij programma’s ontwikkeld, die wij hierna op hoofdlijnen uiteenzetten. Het uiteindelijk af te spreken programma kan afwijken van deze standaarden. Het gaat ons altijd om persoonlijk maatwerk. U krijgt altijd datgene waaraan u behoefte heeft.

Voorafgaande aan welk programma ook, is er altijd een kosteloze intake. Wij spreken dan over het feitelijke verloop van uw carrière tot dan toe, de ‘rode draad’ in die carrière, uw ideeën over het vervolg en onze opvattingen daarover.

Ons eerste programma is erop gericht om u te helpen bij het uitstippelen van uw koers. In meerdere gesprekken spreken wij over uw leven en carrière. Wij nodigen u uit om uw ontwikkelingsgeschiedenis te schetsen en deze opnieuw te interpreteren vanuit een iets andere ‘belichting’. De thema’s die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Uw mate van bewustzijn op uw persoonlijke kwaliteiten
 • Uw bewustzijn op de effecten van uw gedrag op anderen
 • Uw ambities en remmingen als gevolg van patronen en ensceneringen
 • Uw achtereenvolgende posities
 • De realiteitszin van uw ambities

In de loop van de interviews ontstaat een voorlopig beeld over het vervolg van uw carrière. Dat beeld behoeft verdieping en validatie. Dat gebeurt in een zogeheten development center. Gedurende 1 dag wordt u, aan de hand van simulaties en gesprekken, in de gelegenheid gesteld om te oefenen met uw toekomstige positionering. U ontvangt aansluitend een schriftelijke rapportage waarin zonder omwegen wordt ingegaan op uw kwaliteiten, uw ambities en mogelijkheden om die te realiseren. In enkele vervolggesprekken ontvangt u van ons advies hoe u uw voornemens daadwerkelijk kunt omzetten naar praktische stappen.

Ons tweede programma is erop gericht om u behulpzaam te zijn bij het realiseren van een nieuwe positie. Om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt is het voor u noodzakelijk om een aantal zaken op orde te hebben:

 • U moet weten waar u naar toe wilt: arbeidsmarktsegment, rol, positie en organisatie. Kortom: een heldere propositie.
 • Die propositie moet pakkend voor het voetlicht worden gebracht. Kortom: uw performance moet adequaat en overtuigend zijn.
 • Uw curriculum vitae moet in lijn zijn met uw verhaal en uw performance
 • Uw arbeidsmarktbenadering moet effectief zijn. Dat betekent veel aandacht voor contextanalyses, gesprekstechnieken en regie op procedures

Onze programmering is zodanig ingericht dat al deze punten worden opgepakt. In een reflectieve periode van enkele weken werken wij aan de totstandkoming van een helder verhaal voor de arbeidsmarkt. Dat gebeurt door interviews en oefeningen, enigszins vergelijkbaar met hetgeen beschreven is bij het eerste programma. Aansluitend wordt aan de hand van uw propositie uw curriculum vitae ontworpen of herzien. De vervolgprogrammering staat geheel in het teken van arbeidsmarktactiviteiten. Dat gebeurt langs twee lijnen. U ontvangt van ons vacature overzichten met voor u interessante opties (uit de formele circuits en de netwerken). Van serieuze opties wordt de context geanalyseerd en bepalen wij gezamenlijk de vervolgstrategie. Dat gebeurt in wekelijkse ontmoetingen. Parallel daaraan wordt in kleine groepen gewerkt aan verdere performance verbetering (het op een effectieve wijze etaleren van uw kwaliteiten), verfijning van de gesprekstechniek en het oefenen van sollicitatiegesprekken. Die parallelle inzet rust u maximaal toe op de spoedige verwerving van een nieuwe baan.

Iets voor u?

Jacques Heldoorn & Mirjam Smit zijn hierin gespecialiseerd. U kunt vrijblijvend contact opnemen als u meer te weten wilt komen over Carrière-ontwikkeling!