Heeredwinger is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site en bijbehorende communicatie. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag van u via info@heeredwinger.nl.

 

Verwerking gegevens vacatureoverzicht

Het doel van deze gegevensverzameling over ontvangers van het vacatureoverzicht is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie het vacatureoverzicht opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van het vacatureoverzicht kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens is met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van toestemming door de gebruikers. Voor het vacatureoverzicht vragen wij om een e-mailadres, voor- en achternaam om de mailing te kunnen personaliseren.

 

Verwerking gegevens inschrijfformulier

Het doel van deze gegevensverzameling over personen die zich inschrijven bij Heeredwinger Advies is het correct en efficient uitvoeren van sollicitatieprocedures en/of ontwikkeltrajecten die uitgevoerd wordt door Heeredwinger Advies. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de gebruikers en is tevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Voor het inschrijven bij Heeredwinger Advies vragen wij om een voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, werkgever, en optioneel om uw CV.

 

Gebruik van cookies

Waarom wij cookies gebruiken

Wij plaatsen kleine bestandjes met informatie over het bezoek aan deze website op de computer voor de gebruiker. Dit doen wij om de prestaties van de website te kunnen meten en optimaliseren om zo de gebruikerservaring te verbeteren.

Welke cookies wij gebruiken

De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van diverse tools.

Google Analytics cookies

Zo gebruiken wij analytische cookies van Google (Google Analytics) waarvoor een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De informatie die deze cookie verzamelt, zal nooit met derden worden gedeeld en is volledig geanonimiseerd (door de laatste drie cijfers van het IP-adres van de bezoeker niet op te slaan).

Functionele cookies

Naast cookies van derden gebruiken wij functionele cookies om de website goed te laten werken. Hierin verwerken wij geen persoonsgegevens.

 

Doel en grondslag gegevensverwerking

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site, nieuwsbrief  om zo onze diensten beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van gerechtvaardigd belang.

 

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site en nieuwsbrief verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

 

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop Heeredwinger gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens

Heeredwinger Advies
Boterdiep 111a
9712 LM Groningen