Maatschappelijk ondernemen

Heeredwinger Advies werkt voor een belangrijk deel in het publieke domein in Noord Oost Nederland. Het is onze opvatting dat werken met gemeenschapsgeld verantwoordelijkheden met zich meebrengt meebrengt. Dat vindt u terug in de wijze waarop wij werken:

  • Winstmaximalisatie is voor ons geen uitgangspunt. Wij ondernemen omdat wij alleen op die manier onze passie en opvattingen vorm kunnen geven. In onze tariefstelling zijn prijs en prestatie evenwichtig gekoppeld en geven wij ons rekenschap van de omstandigheid dat het gaat om publieke middelen. Wij hechten veel waarde aan bestendigheid in onze relaties.
  • Onze voordeur staat altijd open voor een ontmoeting. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Mensen kunnen op die manier gebruik maken van onze expertise, ook wanneer een extra gesprek noodzakelijk is.
  • Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in kunst, cultuur en kinderen. Op ons kantoor is werk te zien van jonge, maar ook gevestigde, Nederlandse beeldende kunstenaars. Wij hebben een bijdrage geleverd aan het in stand houden van boekhandel Boomker in Haren. In voorgaande jaren waren wij subsidiënt van het Noord Nederlands Orkest en de jeugdtheaterschool Stichting Wonderboom.
  • Met regelmaat organiseren wij op ons kantoor gratis seminars over uiteenlopende onderwerpen, variërend van organisatieverandering tot de laatste stand van zaken in het hersenonderzoek.