Het leven kan alleen maar achterwaarts worden begrepen, terwijl we het voorwaarts moeten leven.

Søren Kierkegaard was een Deense filosoof en theoloog uit de 19e eeuw. Een scherpzinnige denker en een clown tegelijk. Hij wordt wel gezien als de eerste existentialistische filosoof; hij beschouwde ieder persoon als een uniek, individueel wezen, verantwoordelijk voor zijn eigen daden en lot. Maar wat bedoelde Kierkegaard nu met zijn quote? Je hoort mensen wel eens zeggen “Ik wou dat ik toen wist wat ik nu weet”. Je hebt kennis vanuit het verleden, je kijkt vanuit deze -voor jou bekende- concepten naar het hier en nu en naar de toekomst. Maar deze toekomst is onzeker en daar liggen de antwoorden doorgaans niet. Je krijgt vaak pas antwoorden nadat je iets hebt meegemaakt. Je leeft het leven voorwaarts, terwijl je het pas achteraf begrijpt.

Ervaringen uit je verleden werken door in het hier in nu. Bij Heeredwinger Advies helpen wij je patronen te ontdekken die inzicht geven in je huidige functioneren. Welke keuzes heb je bijvoorbeeld vroeger gemaakt? Hoe heb je die keuzes gemaakt? Zijn er discontinuïteiten te ontdekken? We kijken naar feitelijk gedrag, performance en of het verleden zich herhaalt. Wat hoort nu écht bij jou en wat is de resultante van het verleden? Dat laatste is vaak een noodzakelijk gekozen oplossing die door iemand als identiteit wordt geïnterpreteerd, maar dat noodzakelijkerwijs niet is. Inzicht in de processen die onder je gedrag en keuzes liggen, brengen de rode draad in je leven en carrière aan de oppervlakte. Er ontstaat ruimte voor de vraag wat je belangrijk vindt in je werk en leven en welke richting je graag op wilt gaan. Het gaat om groei, beweging, focus en weloverwogen keuzes durven en kunnen maken. Søren Kierkegaard wilde met zijn literatuur de mensen een spiegel voorhouden die “wanneer een aap er in kijkt, geen apostel reflecteert”. Durf jij (samen met ons) in die spiegel te kijken?

← Terug naar overzicht